Privacy verklaring

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de  wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) stelt. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

De volledige verklaring omtrent hoe Praktijk KIJ met uw gegevens omgaat leest u hieronder:

 

Praktijk KIJ is  gevestigd in Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Praktijk KIJ - Boetersstraat 6 – 2291 ZP WateringenPraktijk KIJ is te benaderen via het volgende e-mailadres: praktijkkij@gmail.com
Website van Praktijk KIJ is : www.praktijkkij.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.


​Praktijk KIJ verwerkt uw persoonsgegevens op basis uw inschrijving als geïnteresseerde in Praktijk KIJ en/of deelnemer aan de workshops jou bereidheid deze gegevens daartoe te verstrekken.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.


- voor- en achternaam of initialen en achternaam
- geboortedatum
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres

Hieronder vallen ook foto’s en/of videomateriaal, die tijdens workshops en anderen door Praktijk KIJ georganiseerde activiteiten worden gemaakt. 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.


Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze gegevens. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

 

Praktijk KIJ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- het inschrijven van onze deelnemers

- dossier voor het coach- en behandeltraject van u of uw gezin
- u te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om u uit te nodigen activiteiten
- verzenden van onze Nieuwsbrief (1x per maand)
- het delen van foto’s en videomateriaal aan de volgers van Praktijk KIJ op social media, die tijdens door het Praktijk KIJ georganiseerde activiteiten zijn gemaakt, voor het plaatsen in de Nieuwsbrieven en onze website. 
 
Hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard. 
Praktijk KIJ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang u deelnemer bent bij Praktijk KIJ bewaart Praktijk KIJ uw persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:
- opzeggen
- overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden.


Praktijk KIJ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.


Praktijk KIJ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk KIJ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij Praktijk KIJ een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijkkij@gmail.com.

 

Praktijk KIJ wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen via praktijkkij@gmail.com.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.


Praktijk KIJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Patricia Opdam eigenaar van Praktijk KIJ.​

 

Praktijk KIJ - maart 2019

 

Praktijk KIJ

Boetersstraat 6

2291 ZP Wateringen

06-39193400

 

Kvk: 74444743

Btw: 181538313B02